ESE i gospodarka o obiegu zamkniętym

Odpowiedzialni za nasze produkty, za środowisko

Obecnie gospodarka o obiegu zamkniętym wykracza daleko poza zwykły recykling. Materiały i produkty ESE są opracowywane na wcześniejszym etapie w taki sposób, aby można je było wypożyczać, ponownie używać, naprawiać, modyfikować i poddawać recyklingowi. Takie podejście znacznie wydłuża cykl życia produktu. ESE wdraża w życie zasady gospodarki o obiegu zamkniętym w czterech sektorach:

  • Adaptacyjny rozwój produktów z uwzględnieniem ich późniejszego ponownego wykorzystania

  • Konserwacja i naprawy w celu przedłużenia żywotności produktów

  • Ponowne użycie komponentów

  • Recykling

Im bardziej cykl życia produktu pozostaje bliski użytkownikowi, tym większą wartość ma dla gospodarki o obiegu zamkniętym i tym bardziej znaczący jest jego wpływ na emisje gazów cieplarnianych i ślad środowiskowy produktów.

Im dłuższa żywotność produktów, tym większe możliwości ponownego wykorzystania tych produktów lub ich komponentów, a co za tym idzie - mniejsze zużycie surowców. Komponenty poddawane są recyklingowi dopiero pod koniec cyklu użytkowania, co zapewnia materiał do konstrukcji nowych produktów. ESE wykazało, że polietylen o dużej gęstości (HDPE) może być ponownie użyty co najmniej dziesięć razy.

Circular Economy at ESE