Adatvédelmi nyilatkozat

Ennek a weboldalnak és aloldalainak (a továbbiakban összefoglalóan „weboldal”) a szolgáltatója az ESE World B.V. („ESE és „mi”). Szolgáltatóként nagyra értékeljük termékeink és szolgáltatásaink, vállalatunk, valamint weboldalunk meglátogatása iránti érdeklődését. Személyes adatainak védelmét és biztonságát, valamint azok bizalmas jellegét, elérhetőségét és sérthetetlenségét komolyan vesszük, és ezt közölni szeretnénk Önnel, amikor meglátogatja weboldalunkat. Személyes adatainak feldolgozása során az adatainak védelme nagyon fontos számunkra.

Cél és hatókör

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat biztosítja a személyes adatok feldolgozásának átláthatóságát(1) és a hozzátartozó adatvédelmi intézkedéseket az EU Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 13. cikkelyének(2) és az EU e-Adatvédelmi irányelven alapuló helyi törvénynek(3) és a Cookie-kkal kapcsolatos irányelvnek(4) megfelelően. A dokumentum célja, hogy megfeleljen az információval és átláthatóság elveivel kapcsolatos kötelezettségeknek, és ennek megfelelően az Európai Unió lakosainak szól (személyi hatály). A benne szereplő adatfeldolgozás (tárgyi hatály) az adatoknak ezen a weboldalon keresztül történő feldolgozására vonatkozik.

Adatkezelő

Adatfeldolgozási célokra az ESE mint szolgáltató az adatkezelő. Az adatkezelő és az adatkezelő képviselőjének azonosítását és elérhetőségi adatait lásd itt: impresszum.

Adatvédelmi tisztviselő

Az ESE adatvédelmi tisztviselőt (DPO) nevezett ki. A DPO-val bármikor felveheti a kapcsolatot az alábbi e-mail címen: dataprivacyese.com

--------------------

(1)  „személyes adat”: azonosított vagy azonosíthat ó természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosíthat ó az a természetes személy , aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

(2) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv)

(4) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/136/EK IRÁNYELVE(2009. november 25.) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról

Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása, és annak célja 

Technikai kezelés

Amikor meglátogatja a weboldalunkat, akkor normál esetben tároljuk böngészőjének és operációs rendszerének egyes adatait, a weboldalunkra irányító weboldal, a weboldalunkon meglátogatott aloldalak adatait és látogatásának dátumát. Ezeket a személyes adatokat weboldalunk technikai kezeléséhez gyűjtjük és dolgozzuk fel.

Egyes weboldalaink munkamenet cookie-kat használnak. Ezek a cookie-k segítik weboldalunkat még inkább felhasználóbaráttá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tenni. Ezek az Ön látogatása után automatikusan törlésre kerülnek. 

Az egyéb cookie-k az Ön eszközének memóriájában marad, amíg nem törli azokat. Ezek a cookie-k lehetővé teszik böngészője felismerését, amikor legközelebb látogat az adott oldalra. 

A böngészőt beállíthatja oly módon, hogy tájékoztassa Önt a cookie-k használatáról, így eseti alapon dönthet azok elfogadásáról, ill. elutasításáról. Böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy bizonyos feltételek mellett automatikusan elfogadja a cookie-kat vagy minden esetben elutasítsa, illetőleg a böngésző bezárásakor automatikusan törölje őket. A cookie-k letiltása korlátozhatja az adott honlap működését.

Biztonsági ellenőrzések

Biztonsági okokból automatikusan gyűjtjük és tároljuk a böngészője által szerver-naplófájlok formájában hozzánk eljuttatott információkat, pl. a weboldalunkat ért támadások azonosítására. 

Ezek:

 • A böngésző típusa és verziószáma
 • A használt operációs rendszer
 • Az átirányító URL
 • Az internetes hozzáférést biztosító számítógép gazdagép neve
 • A kiszolgálókérelem időpontja
 • IP-cím

Elemzés és harmadik felek eszközei

Ha ellátogat honlapunkra, statisztikai elemzést készíthetünk internethasználati viselkedéséről. Ehhez elsősorban cookie-kat (sütik) és elemző eszközöket használunk. Az internethasználati viselkedésről készített elemzés rendszerint névtelen módon történik, azaz nem tudjuk azonosítani Önt az adatai alapján. 

YouTube (adatátvitel harmadik országba)

Honlapunk a Google által működtetett YouTube beépülő moduljait (plug-in) használja. A beépülő modulok kezelője a YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 

Ha ellátogat a YouTube beépülő modulját használó oldalak egyikére, létrejön a YouTube-szerverekkel való kapcsolat. A YouTube-szerver tájékoztatást kap arról, hogy Ön mely oldalainkon tett látogatást. 

Ha bejelentkezik YouTube-fiókjába, a YouTube a böngészési viselkedését közvetlenül hozzárendeli személyes profiljához. Ennek elkerüléséhez ki kell jelentkeznie YouTube-fiókjából. 

A YouTube segít abban, hogy honlapunk tetszetősen nézzen ki. A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban bővebb információért tekintse meg a YouTube adatvédelmi nyilatkozatát itt: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Google Maps (adatátvitel harmadik országba)

Ez a weboldal a Google Maps térképszolgáltatás használja API-n keresztül. Üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

A Google Maps használatához IP-címének tárolására van szükség. Ez az információ általában az USA-ban levő Google-szerverre kerül átküldésre, és ott tárolásra. Erre az adatátvitelre nincs ráhatásunk. A Google Maps használatához az az érdek fűződik, hogy weboldalunkat vonzóbbá tegyük és megkönnyítsük a weboldalunkon az általunk megjelölt helyek megkeresését. 

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban bővebb információk a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatásának funkcióit használja. Ezt a szolgáltatást Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország nyújtja.

A Google Analytics úgynevezett cookie-kat (’sütik’) használ. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra és amelyek lehetővé teszik a weboldal felhasználók által történő használatának elemzését. A cookie-k által a jelen weboldal Ön által történő használatával kapcsolatban létrehozott információ általában az Egyesült Államokban levő Google-szerverre kerülnek továbbításra, ahol azokat tárolják.

A Google Analytics cookie-k tárolásának és felhasználásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pont. A jelen weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a használati minták elemzéséhez annak érdekében, hogy mind az online kínált szolgáltatásokat, mind az üzemeltető hirdetési tevékenységeit optimalizálja. Ha ennek megfelelő hozzájárulást kérnek (pl. a cookie-k tárolásához való hozzájárulást), a kezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pont alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

IP névtelenítése

Ezen a weboldalon bekapcsoltuk az IP névtelenítése funkciót. Ennek eredményeként az Ön IP címét – az Egyesült Államokba történő továbbítás előtt – a Google lerövidíti az Európai Unió tagállamaiban vagy más olyan államokban, amelyek ratifikálták az Európai Gazdasági Térség Konvencióját. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül a Google Egyesült Államokban levő szervereire továbbításra és ott lerövidítésre. A jelen weboldal üzemeltetőjének nevében a Google ezt az információt a weboldal Ön általi használatának elemzésére, a weboldal tevékenységeiről szóló jelentések készítésére, és a jelen weboldal üzemeltetője számára további olyan szolgáltatások nyújtására fogja felhasználni, amelyek a weboldal és az internet használatához kapcsolódnak. A böngészőből a Google Analytics keretében továbbított IP címet nem egyesítik a Google birtokában levő más adatokkal.

Böngésző beépülő modulja (plug-in)

Önnek lehetősége van a cookie-k megőrzését megakadályozni a böngésző szoftverében az erre szolgáló módosítások elvégzésével. Ugyanakkor ki kell emelnünk, hogy ebben az esetben nem biztos, hogy teljes mértékben ki tudja használni a jelen weboldal által kínált összes funkciót. Ezenkívül lehetősége van megakadályozni a cookie által létrehozott és a weboldal Ön által történő használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét) rögzítését és a Google által történő felhasználását, valamint ezeknek az adatoknak a Google általi kezelését a böngésző alábbi hivatkozáson elérhető beépülő moduljának letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Tiltakozás az adatok rögzítése ellen

Ez egy elutasító cookie elhelyezését eredményezi, amely megakadályozza az Ön adatainak rögzítését a weboldal jővőbeni meglátogatásakor: A Google Analytics kikapcsolása.

A felhasználói adatok Google Analytics által történő kezelésével kapcsolatos bővebb tájékoztatásért tekintse meg a Google Adatvédelmi Nyilatkozatát ezen a címen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Bérmunkában végzett adatkezelés

Szerződést kötöttünk bérmunkában történő adatkezelésre a Google-lal, és a Google Analytics használata során teljes mértékben a német adatvédelmi törvény legszigorúbb rendelkezéseit alkalmazzuk.

Megőrzési időszak

A Google által a felhasználóról vagy eseményszinten tárolt, cookie-khoz, felhasználóazonosítókhoz vagy hirdetésazonosítókhoz kapcsolódó adatok (pl. DoubleClick cookie-k, Android hirdetésazonosító) névtelenítésre vagy 14 hónap elteltével törlésre kerülnek. A részletekért kattintson az alábbi hivatkozásra: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Matomo (korábban Piwik)

Ez a weboldal a Matomo nevű nyílt forráskódú szoftvert használja a felhasználói hozzáférések statisztikai elemzésére. Erre a célra a sütik által a jelen weboldal Ön általi felhasználására vonatkozóan létrehozott információk a szerverünkön tárolódnak. Az IP-cím a tárolását megelőzően névtelenítésre kerül. A Matomo cookie-k az Ön eszközén marad, amíg nem törli azokat. 

Ön megakadályozhatja a sütik telepítését a böngészőjének megfelelő beállításával. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben nem fogja tudni maradéktalanul használni a weboldal összes funkcióját. 

Ha nem ért egyet adatainak tárolásával és felhasználásával, akkor ezt a szolgáltatást letilthatja itt. Ebben az esetben egy letiltó cookie kerül tárolásra a böngészőjében, ami megakadályozza, hogy a Matomo az Ön használatai adatait tárolja. Ha törli a cookie-kat, akkor ezzel törli a letiltó cookie-t is. Ezután ismét be kell kapcsolnia ezt, ha visszatér az oldalunkra, amennyiben meg akarja akadályozni, hogy kövessék tevékenységét.

A feldolgozás jogalapja

Személyes adatait általában akkor dolgozzuk fel,

 • ha hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 • az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kifejezett kérésére,
 • ha és olyan mértékben, amennyiben a feldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön érintett fél, vagy azzal kapcsolatos lépések megtételéhez szükséges, vagy
 • ha és olyan mértékben, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Személyes adatait feldolgozhatjuk

 • ha és olyan mértékben, amennyiben a feldolgozás olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelyeknek alanyai vagyunk,
 • ha és olyan mértékben, amennyiben a feldolgozás az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, vagy
 • ha és olyan mértékben, amennyiben a feldolgozás közérdekű vagy a ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Csak forgalmi adatokat, részletes számlázást, vonali azonosítást és helyszínre vonatkozó adatokat, egyéb forgalmi adatokat tárolunk a fent megjelölt, a GDPR és az e-Adatvédelmi irányelven alapuló helyi törvény feltételeinek megfelelően és azzal összhangban. A cookie-kat csak a fent megjelölt, a GDPR és az Cookie-kkal kapcsolatos irányelven alapuló helyi törvény feltételeinek megfelelően és azzal összhangban dolgozzuk fel.

Ha állami szervezetek és hatóságok továbbítanak adatok iránti kérelmet az ESE felé, akkor megvizsgáljuk az adott kérés jogosságát. 

Személyes adatok címzettjei

Az ESE és harmadik fél munkatársai megismerés céljából hozzáférést nyerhetnek a személyes adatokhoz, ha jogszerű feladatot kell elvégezniük.

Adatbiztonság

Az ESE technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket hajt végre az Ön által nyújtott és általunk kezelt adatok védelmére és azok bizalmas jellegének, elérhetőségének és sérthetetlenségének biztosítására. Az adatok védettek manipuláció, elvesztés, megsemmisülés és harmadik felek által történő hozzáférés ellen. A biztonsági intézkedések a technológiai fejlődéssel párhuzamosan folyamatos fejlesztésre kerülnek. 

Ez az oldal biztonsági célokra és a bizalmas tartalom – így az Ön által a részünkre mind az oldal üzemeltetője részére küldött tudakozódás – átvitelének védelmére SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot a böngészője címsorában arról ismerheti fel, hogy a "http://" kezdetű címről a "https://" kezdetű címre változik, és a lakat ikon látható a böngésző címsorában.

Az adatkezeléssel érintettek jogai

A személyes adatok és az adatvédelem témájával kapcsolatos esetleges további kérdéseivel, vagy ha jogaival kíván élni, bármikor fordulhat hozzánk vagy a DPO-nkhoz.

Hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Hozzájárulását jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja. Egy informális e-mail küldése elegendő ennek a kérésnek a kinyilvánításához. Az Ön kérésének beérkezése előtt feldolgozott adatok továbbra is jogszerűen kerülnek feldolgozásra. 

Hozzáférés, helyesbítés és törlés

Önnek mindig fennáll a joga ahhoz, hogy az Önről tárolt adatokkal, azok eredetével, azok címzettjeivel és azok gyűjtésével kapcsolatosan díjmentesen tájékoztatást kérjen. Önnek ahhoz is joga van, hogy kérje azok javítását, zárolását vagy törlését. Az ESE az Ön kérésére haladéktalanul és a hatályos törvénynek megfelelően értesíti, hogy az Önnel kapcsolatos mely személyes adatokat tároltuk. Ha felhasználóként regisztrált, akkor lehetővé tesszük, hogy saját maga megtekintse, illetve szükség szerint törölje vagy módosítsa az adatokat. Ha erőfeszítéseink ellenére helytelen adatokat tárolunk, akkor kérésére javítjuk azokat annak érdekében, hogy az adatai helyesek és naprakészek legyenek.

Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben a feldolgozás hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és a feldolgozás automatizált módon történik, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátó adatkezelő. Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Verstößt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen das Datenschutzrecht oder wurden Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál, ha adatvédelmi jogszabályok megsértése történt. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok ügyében illetékes felügyeleti hatóság a Holland Adatvédelmi Hatóság:

Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-mail: infoautoriteitpersoonsgegevens.nl
Weboldal: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Az Ön jogainak gyakorlása

A személyes adatok és az adatvédelem témájával kapcsolatos esetleges további kérdéseivel, vagy ha jogaival kíván élni, bármikor fordulhat hozzánk vagy a DPO-nkhoz a dataprivacyese.com címen.

Disable Matomo

TYPO3-Programming
Delta Media GmbH, Paderborn